I dag kjem det kanskje
 så mjuk en vijnn

Åppne du dørra di
slæpp du han ijnn?

I dag kjem det kanskje
så mjuk ei hainn

Lar du ho stryke dæ? 
nå mens ho kainn.     

                                               - Arvid Hanssen